www.comuna-marginea.home.ro
Prezentare Localizare Ceramica Album Foto Cazare Administratie Economie Meteo

Prezentare 

 

Prima mențiune documentară în care apare Satul Marginea este dupălucrarea " Strămoșii " de Radu Teodoru - 14 iulie 1466 : "Ștefan pleacăla Solca unde ține scaun de judecată. Răzeșii din Marginea îl pârăsc pe șoltuzul lor....."

Marginea Veche

Marginea este o comună aflată în componența județului Suceava aceasta situîndu-se în partea de nord a României ( Bucovina ) la intersectia meridianului 25 * 40' E cu paralela 47* 48' N. Cadrul natural al zonei este caracterizat de forme specifice trecerii de la zona de podiș( Podișul Sucevei ) la zona de munte ( Obcinile Bucovinei )care completat cu străbatereacentrală a râului Sucevița dau un colorit pitoresc fiind o adevarată comoara peisagistică.Platforma situată la o cota aproximativăde 600 m a dealului " Fătului " oferă privitorului dornic de desfătare o frumuoasă imagine a tuturor așezărilor din depresiunea Rădăuți.Succesiune de forme de relief are o orientare pe direcția NV-SE. Comuna este străbătută de drumul național 17A care asigură traficul Suceava și Rădăuți spre Câmpu Lung și Vatra Dornei precum și de drumul județean care asigură legătura între satele din extremitatea nordică a județului și orașele Solca și Gura Humorului. Aceste căi rutiere foarte bine întreținute sunt importante din punct de vedere turistic fiind aceleacare asigură legătura între principalele așetăminte monahale, perle ale culturii medievale româneștiși europene incluse în patrimoniul UNESCO situate la Putna ,Rădăuți, Arbore, Voroneț, Sucevița și Moldovița.

Din punct de vedere turistic Marginea este cunoscută pe plan național și mai ales internațional prin păstrarea și perpetuarea într-o formă autentică a străvechilor îndeletniciri din epoca bronzului (sec. V - V I ) de modelare manuală a lutului argilos în scopul fabricării vaselor cu întrebuițare casnică pentru gătit sau pentru prelucrarea laptelui și diverse alte forme ornamentale. Unicitateaceramicii de Marginea pe plan internațional este dată de culoarea neagră rezultată în urma arderii precum și modelarea unor forme specifice tradiționale.Cultura populară a comunei se regăsește și în portul popular specific care se poartă  în zilele de sărbătoarede către bătrînii satului.

port taranesc

Un număr încă însemnat de case de locuit își păstreză arhitectura având o vechime de mai mult de 100 deani.Numărul acestora este însă de la un an la altul din ce în ce mai redus locul lor fiind luat de impozante edificii moderne cu elemente îmrumutate din arhitectura europeană a secolului XX.

În ultimii 10 ani s-au construit mai multe de 1000 de case de locuit noi și la alte 1000 de case s-au efectuat lucrări de modernizare.Populația comunei este formata numai din români fiind în continuă creștere de la 4004 locuitori în anul 404;7354 locuitori în 1976; 8732 locuitori în 1992.Densitatea populației este de 98 locuitori Km 2.

Activitatea economică a comunei este în continuă diversificare cunoscând o explozie vizibilă în ultimii 5 ani fiind legată de exploatarea și prelucrarea lemnului .Bine reprezentat este și comerțul existînd mai multe puncte de desfacere a materialelor de construcții și mai multe magazine de produse alimentare foarte bine aprovizionate. Căile de comunicații sunt reprezentate de Oficiul PTTR care desfășoară toate tipurile de activități poștale precum și legături telefonice digitale.Se poate afirma cu certitudine că comuna Marginea este un loc ce oferă o diversitate de facilități pentru caredoresc să-i fie oaspeți ("musafiri" cum ar spune un mărginean ).Această diversitate este completată de ospitalitatea ,cinstea și devotamentul localnicilor care vă ureazăoricând- " BINI AȚ VINIT LA NOI " și la plecare " SANATATI" - "VA MAI AȘTEPTĂM"

profesor Costel Grigorean

 

© www.comuna-marginea.home.ro